måndag 15 oktober 2012

Allsmäktige Gud

Jeremia 32:17

v,17: O,Herre,Herre,se,du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm, för dig är ingenting omöjligt


v,18: Du visar nåd mot tusenden och vedergäller fädernas missgärning på deras barn efter deras barn efter dem du store och väldige Gud: HERREN SEBAOT är hans namn .En bild från mitt område hemma i Partille  
Idag har jag studerat texten om den allsmäktige Guden om hans möjligheter att hjälpa och att han kan gripa in i situationer som vi inte kan överblicka ,jag vill att du läser de olika bibelställena som jag ger dig här nedanför ,hoppas att du har en bibel eller om du kan låna en utav någon vän eller du kan gå in på sidan www.folkbibeln.net. 

Andra bibelställen är: 1Mos. 18:14 
Job 23:3 , Job 42:2, Psalm 115:3, Ords 21:1, Dan 4:32, Matt 19:26, Luk1:37. Lycka till med dina studier hur Allsmäktig våran Gud är .
Gud Välsigne dig!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar