söndag 21 oktober 2012

Alltings Herre (Gud)

2 Krönikeboken 20:6 

Han sade:Herre, våra fäders Gud, är inte duGud i himmelen och den som råder över hednafolkens riken?I din hand är kraft och makt,och det finns ingen som kan stå dig emot.

Andra bibelställen : Job 41:2, Ps.24:1,50:10,95:3  Dan5:21


Gud är alltings upphov och det är skönt att vi får ha honom som våran Himmelske Fader ,tänk om vi skulle lita på människor i allt då vore det inte så bra .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar