tisdag 9 oktober 2012

Psalm 100:1-5- 9 Oktober

Jubel över att Herren är Gud !!!!

v1:Höj jubel till Herren, alla länder!

v.2:Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop!

v 3: Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva .Vi är hans folk, och får i hans hjord.

v. 4:Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov.Tacka honom, lova hans namn!

v. 5: Ty Heren är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte .Det ger ett underbart löfte att vi har Heren på vår sida när vi lever med honom ,jag blir väldigt välsignad när skriver dessa rader. Guds Ord är levande och en kraft att räkna med i alla livets förhållande .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar