onsdag 7 november 2012

Den Allvisa Guden 7 November 2012

Job 12:13 
Hos Gud finns vishet och makt, hos honom finns råd och förstånd  

Andra  bibelverser Ps.147:5 , Ordspr3:19, Rom 11:33, Rom 16:27, 1Kor1:25

Har läst dessa underbara Ord som bibeln säger om Gud att hos honom finns det vishet och makt ,kraft och föstånd ,genom vishet har han lagt jordens grund,Han är outgrundlig i sina tankar och sina domar och sin kunskap och Han utrannsakar våra hjärtan och ser om vi är på väg åt fel håll Han är den ende vise hans tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet.

1 kommentar: