söndag 5 maj 2013

FUNDERING IDAG

Jag håller nu på att läsa igenom 1 Samuelsboken om Samuel när han smörjer Saul till kung o.s.v., jag tänker på det här Ordet v,22 "Se ,lydnad är bättre än offer ,att det är viktigare att lyda Gud än lyssna på människor, om du fortsätter att läsa i v 23"Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi o.s.v., vad allvarligt det är att att man lyder Gud mer än människor ,så man inte  kommer under Guds dom." Idag kan vi"I genom Jesus får vi nåd att finna på det bästa råd" , kom på en gammal psalm som jag fick lära mig i skolan när det var kristendomsundervisning på den tiden , har aldrig tyckt att det har varit något problem med att få lära sig psalmer som man gjorde då ( är jättegammal),det har faktiskt varit en hjälp ,även under den tid jag inte hade någon tro, har alltid varit en grund att stå på i alla väder ,det får jag tacka Herren för .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar