söndag 17 februari 2013

Psalm 19:1-15

GUDS ORD

Idag är bibelordet ifrån Ps 19 och det handlar om Guds uppenbarelse i skapelsen och i Ordet och det är en trygghet i detta".  Att himlarna vittnar om Guds härlighet ,himlavalvet förkunnar hans händers verk ,den ena dagen talar om för den andra,den ena natten kungör för den andra ,utan tal och utan ord ,deras röst hörs inte." Det är fantastiskt att läsa denna psalm om Guds existens som så många tror inte finns , men jag förstår inte hur man kan tvivla när man läser denna psalm ,  jag rekommenderar att du läser psalmen i sin helhet ,jag skall ta upp även Ordet från vers 8 "Herrens undervisning är fullkomlig ,den ger själen nytt liv.Herrens vittnesbörd är sant,det gör enkla människor visa ",den här versen är underbar att läsa att få vishet från Gud vår Herre , fastän man är en enkel människa ,och det är våran bibel som är Guds inspirerande Ord som vi i alla lägen i vårat liv får falla tillbaka på . Hoppas att detta skall bli en uppbyggd stund .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar